Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Đề nghị Indonesia sớm thả người nếu không có bằng chứng kết tội

Posted by On 11:40 PM

Đề nghị Indonesia sớm thả người nếu không có bằng chứng kết tội

Đưa 5 ngư dân Việt từ Philippines về nước

Đưa 5 ngư dân Việt từ Philippines về nước

Chiều nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và các cÆ¡ quan chức năng nÆ°á»›c sở tại Ä'ã tổ chức Ä'Æ°a 5 ngÆ° dân và tàu cá về nÆ°á»›c.

Sumber: Google News | Liputan 24 Ranai

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »